Kontaktujte nás

  Corporate Help s.r.o.
V Kapslovně 2770/7
Praha 3, 130 00
Tel.: Tel.:+420 732 210 669
info info info@corporatehelp.cz
  web www.corporatehelp.cz
 

Účet uživatele, registrace, schránka

 

1. Účel našich služeb
Účelem našeho ONLINE rezervačního portálu je poskytování ubytování v hotelech Prahy za ceny nižší než jsou hotelové pultové ceny. Po uskutečnění rezervace prostřednictvím www.corporatehelp.cz  vstupujete do právně závazného smluvního vztahu a od okamžiku rezervace my vystupujeme jako prostředník mezi Vámi a hotelem tím, že podstoupíme Vaši rezervaci hotelu a následně Vám zašleme potvrzení za hotel. Jedná se o zprostředkování ubytování dle §774 a násl. Zákona č.40/1964 Sb. Občanského zákoníku.

2. Ceny
Publikované ceny na stránkách rezervačního systému www.corporatehelp.czjsou platné pouze při potvrzení rezervace prostřednictvím www.corporatehelp.cz . Uvedené ceny mají zahrnuté veškeré poplatky a jsou konečné. Poskytovatel neúčtuje žádné rezervační a jiné poplatky (DPH, městské poplatky, poplatky za platbu kartou).

3. Rezervace
Renervace probíhají v režimu ONLINE. Při potvrzení Vámi vybraného hotelu, je IHNED vystavena zálohová FA, která může být zaplacena převodem (do 3 dní od vystavení), nebo kreditní kartou. Po zaplacení Vám bude vystaven doklad o zaplacení (VOUCHER) na hotel a služby Vámi objednána. Každý krok v rezervaci probíhá pod Vaši kontrolou a samozřejmostí je odesláni faktury a VOUCHERU na Vámi zadaný e-mail. Při platbě kreditní kartou spolupracujeme s Reiffeissen Bank. A dle dohody si vyhrazujeme právo zrušit rezervaci při zadáni nepravdivých údajů na karte, nebo není li uveden platný a fungující tel. kontakt na hosta (držitele kreditní karty).

4. Stornopodmínky
Změny a storna se provádějí jenom prostřednictvím www.corporatehelp.cz a pro storno je směrodatný čas přijetí informace našim serverem. Při zrušení, změně, nebo neodebrání dříve objednaných služeb jsme oprávněný vyúčtovat smluvní pokutu, a to :
0% - při stornu objednávky 14 dní a více před dnem začátku první služby, nebo ubytování
10% - při stornu objednávky 7 až 13 dní před dnem začátku první služby, nebo ubytování
30% - při stornu objednávky 3 až 6 dní před dnem začátku první služby, nebo ubytování
50% - při stornu objednávky do 48 hod. před dnem začátku první služby, nebo ubytování
100% - v případě neomluveného nedojezdu, nebo stornu za méně než 48 hodin.
 

5. Úroky a smluvní pokuta
V případě prodlení úhrady kupujíciho prodávající nárok na úrok z prodlení ve výší 0,1% z dlužné částky denně.


6. Ochrana osobních údajů
Velice si vážíme Vaši důvěry, že jste si pro spolupráci vybrali právě www.corporatehelp.cz a bereme ochranu Vašich osobních údajů velice vážně. Samozřejmostí je garance střežení Vašich osobních údajů, které nemůžeme bez Vašeho vědomí poskytnout třetí osobě. Jedinou výjimkou jsou údaje, které jsou zapotřebí hotelu pro uskutečnění rezervací rezervace a bance pro uskutečnění platby.

 7. Ostatní ustanovení
- Corporate Help s.r.o. je oprávněn informovat klienty o dvojích službách, novinkách, atd.
- Odpovídáme pouze za přímé škody, které Vám vzniknou v souvislosti z prokazatelnými nedostatky způsobené poskytováním našich služeb a to celkově maximálně do výše celkové sumy Vaši rezervace. Spor vzniklý v souvislosti s těmito všeobecnými podmínkami a našimi službami budu postoupen výlučně kompetentním soudům v ČR. Místem plnění je Praha
- Za případné způsobené chyby při přenosu a sběru dat nemůže být převzata žádná záruka.